Site rengi

Tasarım

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 – 21 Sıra Sizde Çözümleri ve Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 – 21 Çözümleri ve Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 – 21 Sıra Sizde Çözümleri ve Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 – 21 Çözümleri ve Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 27 418 906 : Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dokuz yüz altı

b) 706 564 123 : Yedi yüz altı milyon beş yüz altmış dört bin yüz yirmi üç

c) 6 493 509 : Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz

ç) 19 008 473 : On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : 20 101 984

b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : 198 322 035

c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : 58 016 056

ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : 4 973 010

3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

Milyonlar BölüğüBinler BölüğüBirler BölüğüSayıOkunuşu
570600009570 600 009Beş yüz yetmiş milyon altı yüz bin dokuz
4008595640 085 956Kırk milyon seksen beş bin dokuz yüz elli altı

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Çözüm

Hata vardır.

Okunuşu : Dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç

Yazılışı : 4 086 903

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız. • 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: …………………………………….. • 9 708 043 ile 90 708 043: ……………………………………..

b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Çözüm

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız. 
• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: …………………………………….. 
• 9 708 043 ile 90 708 043: ……………………………………..

17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir
On yedi milyon beş yüz altmış bir : 17 000 561
Okunuşu ile yazılışı verilen sayılar aynı sayılardır. Eşittir.

b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

Bursa’nın nüfusu daha fazladır. Milyonlar basamakları eşit (2) bu yüzden yüz binler basamağına bakılır. Bursa da 9 var Konya da 1 var bu yüzden Bursa daha büyüktür.

c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

İngiltere’nin nüfusu daha azdır. On milyonlar basamağına bakarsak Türkiye de 7, İngiltere de 6’dır.

7) 87 000 005 > 8∏ 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için ∏ yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

7 < ∏ olmalıdır.

Bu yüzden 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 yazılabilecek rakamlardır.

8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

Çözüm

Yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz : 701 403 469

(Y) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.


(D) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür. ( 7 + 1 + 4 + 3 + 4 + 6 + 9 )

(D) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur. Birler basamağındaki sayı 9’dur.

(D) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır. 701 403 469

(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır. 0 vardır. 701 403 469

9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

a) 15 318 952 = On beş milyon üç yüz on sekiz bin dokuz yüz elli iki (III)

b) 903 140 009 = Dokuz yüz üç milyon yüz kırk bin dokuz ( VI )

c) 7 684 050 = Yedi milyon altı yüz seksen dört bin elli (I)

ç) 21 022 017 = Yirmi bir milyon yirmi iki bin on yedi (II)

10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.

5. Sınıf5. Sınıf Matematik5. Sınıf Matematik Ders Kitabı5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 205. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 MEB Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 215. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 MEB Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 205. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 20 MEB Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 215. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri Sayfa 21 MEB Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları MEB Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Çözümleri ve Cevapları MEB Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Çözümleri ve Cevapları MEB Yayınları5. Sınıf Matematik KitabıCevaplarıÇözümleriMEB YayınlarıSayfa 20Sayfa 21

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.