Site rengi

Tasarım

Bir edebi eser, okuyucunun kendisinden ne kadar bağımsız yapılmış olursa olsun; okurun dünyaya bakışına ve onu kendince yorumlamasına göre yepyeni anlamlar kazanır. Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ?

Bir edebi eser, okuyucunun kendisinden ne kadar bağımsız yapılmış olursa olsun; okurun dünyaya bakışına ve onu kendince yorumlamasına göre yepyeni anlamlar kazanır.

Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur

Bir edebi eser, okuyucunun kendisinden ne kadar bağımsız yapılmış olursa olsun; okurun dünyaya bakışına ve onu kendince yorumlamasına göre yepyeni anlamlar kazanır. Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ?

Bir edebi eser, okuyucunun kendisinden ne kadar bağımsız yapılmış olursa olsun; okurun dünyaya bakışına ve onu kendince yorumlamasına göre yepyeni anlamlar kazanır.

Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ?

A) İşaret Zamiri
B) Niteleme Sıfatı
C) Benzetme Edatı
D) Dönüşlülük Zamiri
E) Bağlaç

Türkçe Soru ve Çözümleri : Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri : 
MSÜ Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri

C şıkkı doğrudur. Benzetme edatı yoktur.

AKLINIZDA OLSUN :

İşaret Zamiri : Kişi isimleri dışındaki bütün nesne ve kavram isimlerinin yerini işaret anlamıyla tutan kelimelere işaret zamiri denir. bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi ve öylesi

Niteleme Sıfatı : Niteleme sıfatları, varlıkları niteleyen yani varlıkların nasıl olduklarını gösteren sıfatlardır. Bu tür sıfatlar varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini gösterirler. İsme sorulan “nasıl” sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını verir.

Benzetme Edatı : Unsurlar arasında benzerlik ilgisi kuran edat ya da edat görevini yüklenmiş sözcükler, ekler. gibi, bigi, tek, andırır, benzer, niteki, nitekim, sanki, çü, çün, mânend, gûyâ, gûne, gûnâ, sıfat, misâl, misl, kadar, -veş, -âsâ, -vâr, âdetâ, nisbet, meğer ki, tıpkı.

Dönüşlülük Zamiri : Yüklemde belirtilen eylemi gerçekleştiren ve aynı zamanda bu eylemlerden etkilenen yani yapılan işin kendine döndüğünü belirten zamirlere dönüşlülük zamiri denir.

Bağlaç : Cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir.

BağlaçBenzetme EdatıÇıkmış Türkçe SorularıÇıkmış Türkçe Soruları ve ÇözümleriDönüşlülük ZamiriFiilimsi Çıkış SorularFiilimsi Sorularıİşaret ZamiriMSÜ Çıkmış Sınav SorularıMSÜ Çıkmış Türkçe SorularıNiteleme SıfatıNumaralanmış Sözlerden Hangisi Fiilimsi DeğildirSözcük Türlerinden Hangisi YokturTürkçe Soru BankasıTürkçe Soru ÇözümüTürkçe SorularıTürkçe Soruları ve Çözümleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.