Site rengi

Tasarım

Bir limonlukta hapsedildiği için uzaklarda kalan diğer hem cinsleri gibi, öğle güneşlerinde sıcacık toprağa gölge salamayan, yağmurlarda ıslanamayan, fırtınalarda sarsılmayan; semayı, yıldızları, ayı görmeye görmeye unutan şu ağaç, bulunduğu köşede mesut muydu? Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur ?

Bir limonlukta hapsedildiği için uzaklarda kalan diğer hem cinsleri gibi, öğle güneşlerinde sıcacık toprağa gölge salamayan, yağmurlarda ıslanamayan, fırtınalarda sarsılmayan; semayı, yıldızları, ayı görmeye görmeye unutan şu ağaç, bulunduğu köşede mesut muydu?

Bir limonlukta hapsedildiği için uzaklarda kalan diğer hem cinsleri gibi, öğle güneşlerinde sıcacık toprağa gölge salamayan, yağmurlarda ıslanamayan, fırtınalarda sarsılmayan; semayı, yıldızları, ayı görmeye görmeye unutan şu ağaç, bulunduğu köşede mesut muydu? Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur ?

Bir limonlukta hapsedildiği için uzaklarda kalan diğer hem cinsleri gibi, öğle güneşlerinde sıcacık toprağa gölge salamayan, yağmurlarda ıslanamayan, fırtınalarda sarsılmayan; semayı, yıldızları, ayı görmeye görmeye unutan şu ağaç, bulunduğu köşede mesut muydu?

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur ?


A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz düşmesi

Türkçe Soru ve Çözümleri : Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri : MSÜ Çıkmış Türkçe Soruları 2019

Doğru cevap D şıkkıdır. Parçada ünlü daralması yoktur.

AKLINIZDA KALSIN :

Ünlü Düşmesi : İki heceli ve ikinci hecesinde “ı, i, u, ü” dar ünlüleri bulunan bazı sözcükler ünlü harfle başlayan bir ek aldıklarında sözcüğün ikinci hecesindeki “ı, i, u, ü”  dar ünlü harf düşer. Bu duruma ünlü düşmesi adı verilir.

Ünlü Daralması : Kökü ya da gövdesi  “a, e” sesli harflerinden biri ile biten fiiller “-yor” şimdiki zaman ekini aldıklarında fiilin sonunda bulunan “a, e” ünlü harfi “yor” ekinin etkisiyle daralarak “ı, i, u, ü” dar ünlülere dönüşür. Bu değişime “ünlü daralması” denir.

Ünsüz Benzeşmesi : Bir sözcüğün son hecesi  “f, s, t, k, ç, ş, h, p” sert sessiz harflerinden biri ile biterse ve bu sözcüğe “c, d, g” yumuşak sessiz harfleriyle başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak ünsüzler sözcüğün sonundaki ünsüzün etkisiyle sertleşerek  “c ünsüzü ç’ye”, “dünsüzü t’ye” ve “g ünsüzü k’ye” dönüşür. Bu değişime “ünsüz benzeşmesi” adı verilir.

Ünsüz Yumuşaması : Sözcük köklerinin, gövdelerinin veya bazı ekleri almış hallerinin sonunda bulunan “p, ç, t, k” sessiz harflerinin yanına ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde “p, ç, t, k” sesleri yumuşayarak “p sesi b’ye”, “ç sesi c’ye”, “t sesi d’ye”, “k sesi g, ğ’ye” dönüşür. Bu duruma ünsüz yumuşaması adı verilir.

Ünsüz Düşmesi : Türkçede sonu “k” ünsüzü ile biten bir sözcüğe “-cik, -cek, -l” ekleri getirildiğinde sözcüğün sonundaki “k” ünsüzü düşer. Bu olaya ünsüz düşmesi adı verilir. 

Aşağıdaki Ses Olaylarından Hangisi YokturÇıkmış Türkçe SorularıÇıkmış Türkçe Soruları ve ÇözümleriMSÜ Çıkmış Sınav SorularıMSÜ Çıkmış Türkçe SorularıSoruları ve ÇözümleriTürkçeTürkçe Soru BankasıTürkçe Soru ÇözümüTürkçe SorularıTürkçe Soruları ve ÇözümleriÜnlü DaralmasıÜnlü Daralması SorularıÜnlü DüşmesiÜnlü Düşmesi SorularıÜnsüz BenzeşmesiÜnsüz Benzeşmesi SorularıÜnsüz DüşmesiÜnsüz Düşmesi SorularıÜnsüz YumuşamasıÜnsüz Yumuşaması Soruları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.