Site rengi

Tasarım

Kimi anılar derin bir iz bırakır bellekte. Yıl 1952. İlkbaharın sonları. Ben o zamanlar fakültede son sınıf öğrencisiydim. Salah Birsel’in Şiirin İlkeleri kitabı yeni yayımlanmış. Bir solukta okuduğum kitabın yazarıyla yolda karşılaşmak beni ne çok heyecanlandırmıştı! Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ?

Kimi anılar derin bir iz bırakır bellekte. Yıl 1952. İlkbaharın sonları. Ben o zamanlar fakültede son sınıf öğrencisiydim. Salah Birsel’in Şiirin İlkeleri kitabı yeni yayımlanmış. Bir solukta okuduğum kitabın yazarıyla yolda karşılaşmak beni ne çok heyecanlandırmıştı!

Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ?

Kimi anılar derin bir iz bırakır bellekte. Yıl 1952. İlkbaharın sonları. Ben o zamanlar fakültede son sınıf öğrencisiydim. Salah Birsel’in Şiirin İlkeleri kitabı yeni yayımlanmış. Bir solukta okuduğum kitabın yazarıyla yolda karşılaşmak beni ne çok heyecanlandırmıştı! Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ?

Kimi anılar derin bir iz bırakır bellekte. Yıl 1952. İlkbaharın sonları. Ben o zamanlar fakültede son sınıf öğrencisiydim. Salah Birsel’in Şiirin İlkeleri kitabı yeni yayımlanmış. Bir solukta okuduğum kitabın yazarıyla yolda karşılaşmak beni ne çok heyecanlandırmıştı!

Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ?

A) Belgisiz sıfat
B) İşaret sıfatı
C) Niteleme sıfatı
D) Kişi Zamiri
E) Belgisiz Zamir

Türkçe Soru ve Çözümleri : Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri : 
MSÜ Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri

Doğru cevap E şıkkıdır. Belgisiz zamir

AKLINIZDA KALSIN :

Belgisiz Sıfat : Bir addan önce gelip o adları belirsiz biçimde belirten sıfatlardır. Bir adın önüne gelerek onu sayı, ölçü, miktar ve özne yönünden tam ve kesin olarak değil de aşağı yukarı, belli belirsiz bir biçimde gösteren sıfat çeşididir.

İşaret Sıfatı : Nesneleri ve kavramları işaret etmek amacıyla kullanılan kelimelerdir.Varlıkları işaret yoluyla belirtir. İsimlerden önce gelirler ve isimlere sorulan hangi sorusuna cevap verirler. Ayrıca -ki ve -deki ekleri ile türetilmiş olan sıfatlar da işaret sıfatı olarak kabul edilir.

Niteleme Sıfatı : Canlı ya da cansız varlıkların rengi, biçimi, şekli, tadı, kokusu, mesafesi, yetenekleri ve durumu gibi birçok özelliğini ortaya koyan sözcüklere niteleme sıfatı denir. Varlıkların birçok özelliği bulunduğundan dolayı dilde niteleme sıfatları da oldukça fazladır. Niteleme sıfatlarını bulmak için isme “Nasıl?” sorusu yöneltilir.

Kişi Zamiri : Kişi adlarının yerine kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar, bunlar gibi sözcüklerdir.

Belgisiz Zamir : İsimlerin yerini belli belirsiz, kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir. Bunlara belirsizlik adılı da denir.

Belgisiz SıfatBu Parçada Sözcük Türlerinden Hangisi YokturÇıkmış Türkçe SorularıÇıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleriİşaret SıfatıKişi ZamiriMSÜ Çıkmış Sınav SorularıMSÜ Çıkmış Türkçe SorularıNiteleme SıfatıTürkçeTürkçe Soru BankasıTürkçe Soru ÇözümüTürkçe Soruları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.