Site rengi

Tasarım

Özel Konum Nedir ? Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları Nelerdir ?

Özel Konum Nedir ? Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları Nelerdir ?

Özel Konum Nedir ? Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları Nelerdir ?

ÖZEL KONUM : Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir:

• Norveç, Japonya, İngiltere, İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkeler balıkçılıkta ileri gitmişlerdir.

• Kuzeybatı Avrupa kıyıları, yüksek enlemlerde bulunmasına rağmen, Gulf – Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olmuştur.

• Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olmuştur.

• Kanarya, Havai, Kıbrıs, vb. adalar, deniz ve hava yollarının gelişmesiyle ikmal ve uğrak yeri haline gelmişlerdir. Buna bağlı olarak bu adaların önemi artmıştır.

Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları

 • Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.
 • Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en eski kültür hazinelerine sahiptir.
 • Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur.
 • Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir.
 • Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
 • Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklaşık 1132 m)
 • Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır.
 • Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
 • Ayrıca ülkemizin bulunduğu yerden dolayı kazandığı yüzeyşekilleri, yükselti, jeolojik özellikleri, yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri gibi durumları da özel konumuyla ilgilidir.

Genişletilmiş Türkiye’ nin Özel Konumu ve Sonuçları

 • Yer şekilleri engebeli olduğu için gerçek alanı ile izdüşü alanı arasında fark fazladır.
 • Asya, Avrupa ve Afrika ‘nın çok yaklaştığı yerde bulunur.
 • Eskiden beri uygarlık merkezidir.
 • Turizme elverişlidir.
 • Rusya ve Mısır ‘la birlikte her iki kıtada da toprağı olan 3 ülkeden biridir.
 • İstanbul ve Çanakkale boğazları sayesinde okyanuslara bağlanır.
 • Zengin Yer altı kaynaklarına sahiptir.
 • Türkiye’ nin  kara sınırı 2875 km ‘dir.
 • Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının yaklaştığı ara bir bölgede bulunur. Bunun sonuçları şöyle sıralanabilir.Türkiye üç kıta arasında doğal köprü halindedir.
 • Tarih boyunca göçler için uğrak bir yer olmuştur. İpek ve baharat yolu gibi önemli ticaret yollarına geçitlik yapmıştır.
 • Türkiye birçok kültüre beşiklik etmiş tarihi bir coğrafyadır.
 • Türkiye Ortadoğu’daki petrol zengini ülkelere komşudur.
 • Türkiye’nin üç yanı denizle çevrilidir. Bununla birlikte çok çeşitli yer şekillerine sahiptir. Bunun sonucunda şunlar görülür:İklim çeşitliliği vardır. Biyo çeşitlilik ve tarımsal ürün çeşitliliği vardır. Turizm faaliyetleri bol ve çeşitlidir. Deniz ürünleri çeşitlilik kazanmıştır.
 • Türkiye, Karadeniz ile Akdeniz’in bağlandığı Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir. Böylelikle;Türkiye ulaşım açısından stratejik bir öneme sahip olmuştur.
 • Boğazlardan geçişten alınan ücretle gelir elde edilmektedir.
 • Türkiye’nin komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye’dir.
 • Türkiye’nin en uzun kara sınırı Suriye ile, en kısa kara sınırı ise Azerbaycan iledir.
 • Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır. Bu yükselti batıdan doğuya gittikçe artmaktadır.
 • Türkiye’de yeraltı kaynakları da zengin ve çeşitlidir.
 • Türkiye’nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
 • 2753 km. kara, 8333 km. kıyı uzunluğuna sahip olması toplam kara sınır uzunluğunun fazla olması sonucu olarak savunma giderlerini artırması .
 • Doğu Karadeniz de Turunçgil, Çay, Zeytin, Iğdır’da Pamuk gibi ürünlerin yetişmesi özel konum şartlarıyla ilgilidir.
 • Alp-Himalaya genç kıvrım (orojenez) dağ kuşağında yer alması .
 • Ortalama yükseltisi oldukça fazladır. (1132 m). Oysa bu yükselti Avrupa’da 300 m, Afrika’da 650 m, K. Amerika’da 715 m, Asya’da 1010 m’dir.) 

Çıkmış Coğrafya SorularıÇıkmış Coğrafya Soruları ve ÇözümleriCoğrafyaCoğrafya Soru BankasıCoğrafya Soru ÇözümleriCoğrafya SorularıÖzel KonumÖzel Konum NedirTürkiye’nin Özel KonumuTürkiye’nin Özel Konumu Sonuçları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.